โรคของแมว

โรคของแมว

โรคของแมว

Sanook!

สนับสนุนเนื้อหา

ให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และต้านทานโรคต่างๆ ได้ดีนั้น ผู้เลี้ยงจะต้องดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี และมีการจัดการต่างๆ ดีแล้ว การป้องกันโรคก็เป็นสิ่งที่สำคัญ การป้องกันโรคที่ได้ผลวิธีหนึ่งคือ การให้วัคซีนตามระยะเวลาที่กำหนดหรือตามช่วงอายุที่เหมาะสมเพื่อให้แมวสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ ขึ้นมาในร่างกาย เป็นการลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคและเจ็บป่วยได้โรคสำคัญในแมวที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่สำคัญ เช่น โรคไข้หัดแมว โรคพิษสุนัขบ้าและโรคระบบหายใจ เป็นโรคร้ายแรงและพบได้บ่อย นอกจากนี้โรคแมวยังเกิดจากโรคเชื้อรา พยาธิต่างๆ โปรโตซัว เห็บ หมัด และอาหารพืชสารพิษต่างๆ

แมว

โรคพิษสุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส สามารถเป็นได้ทุกฤดูกาลพบได้ในสัตว์เลื้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดไม่เฉพาะแต่ในสุนัขเท่านั้น ในแมวก็เป็นโรคนี้ได้เช่นกัน เป็นโรคที่แพร่ไปสู่คนได้ด้วย ระยะฝักตัวในแมวประมาณ 9-51 วัน อาการในแมวเทียบเคียงได้กับอาการในสุนัขทุกประการมักพบเห็นอาการตื่นเต้นดุร้ายชัดเจน กระบวนการของโรคโดยทั่วไปสั้นกว่าในสุนัข การฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าในแมว ลูกแมวที่ได้รับภูมิคุ้มกันโรคจากแม่ควรได้วัคซีนอีครั้งตั้งแต่อายุ 3 เดือนขึ้นไปและต้องให้วัคซีนเชื้อตายเท่านั้น ส่วนการฉีดวัคซีนครั้งต่อไปให้คือ ปฏิบัติเช่นเดียวกับสุนัข คือฉีดซ้ำทุกๆปีๆละครั้ง โรคหัดแมว มักเป็นกับแมวเล็ก แมววัยรุ่น ถ้าเป็นแล้วมักจะตาย และติดต่อกันได้รวดเร็ว แมวมีอาการซึมไม่กินอาหาร มีไข้สูงเพียงแค่ 1 วันมันจะเป็นอัมพาตขาทั้งสี่ข้างเดินไม่ได้ทั้งที่มันพยายามจะลุกขึ้นยืนและในไม่ช้ามันก็ขะตายไป รักษาไม่หายเกิดจากเชื้อไวรัส การป้องกันรักษา ต้องน้ำแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันเมื่อแมวอายุได้ 22 เดือน และให้ไปฉีดซ้ำอีกครั้งเมื่อ 6 เดือน และฉีดซ้ำทุกปี โรคหวัดในแมว เกิดเชื้อไวรัสพวก Herpes virus หรือ Picorma virus หรือ Reo virus ซึ่งกลุ่มอาการของโรคเหล่านี้รวมเรียกว่า "CAT FUL" หรือโรคหวัดในแมวนั้นเอง อาการน้ำมูกไหลจากจมูกเป็นต้น โรคกลากเกลื้อนในแมว เกิดจากเชื้อราตระกูล Microsporum หรือ Trichophyton ก็ได้ จะเห็นเป็นเส้นขนหักอยู่บนศรีษะ ที่หน้าที่เท้าจนเตียนโล่งอยู่เป็นหย่อมๆ รูปวงกลมหรือวงรีก็ได้ซึ่งจะมี่ขอบเขตให้เห็นได้ชัดเจน เป็นโรคที่ติดต่อไปสู่คนได้ ดีซ่าน ดีซ่านเป็นลักษณะที่แสดงถึงการที่มีระดับมิลิรูบิน ในกระแสเลือดเพิ่มมากกว่าปกติ มีการสะสมของรงควัตถุของน้ำดีในเนื้อเยื้อต่างๆ รวมทั้งเนื้อเยื่อชุ่มและผิวหนัง พบได้ในแมวที่มีผลจากโรคตับ อาการที่พบนอกจากอาการของโรคตับ คือ เบื่ออาหาร อาเจียน ท้องเสีย มีไข้ ซึม ขาดน้ำ น้ำหนักลด หมดความรู้สึก สาเหตุใหญ่ของการเกิดดีซ่านคือ การอักเสบของตับ และท่อน้ำดี พยาธิไส้เดือน พยาธิไส้เดือนที่พบในแมวมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Toxocara catiลักษณะคล้ายไส้เดือนตัวกลมๆ ยาวๆ ลูกแมวอาจได้รับพยาธิตัวนี้มาตั้งแต่ได้รับในช่วงกินน้ำนมแม่ วงจรชีวิตเริ่มจากการไข่แล้วฟักเป็นตัวอ่อนเจริญเต็มวัยในลำไส้จะไปแย่งอาหารทำให้แมวมีอาการผอมลง อ่อนแอโรคแทรกซ้อนได้ง่าย นอกจากนี้ตัวอ่อนของพยาธิยังเคลื่อนย้ายเข้าสู่อวัยวะส่วนอื่นๆ ได้ด้วย ลูกแมวอาจติดจากแม่แมวโดยการกินนมแม่หรือการปนเปื้อนในอาหารหรือเลียตามพื้นที่นอน และติดต่อมาสู่คนได้ด้วย การป้องกันกำจัด 1.ทำความสะอาดสถานที่เลี้ยงและอุปกรณ์ต่างๆ ระวังการปนเปื้อนเรื่องอาหารและน้ำ 2. ใช้ยากำจัดพยาธิ เช่น สารประกอบปิปเปอราซีน หรือใช้สาร ไพเรนเทลพาโมเอท หรือใช้ถ่ายพยาธิที่มีฤทธิ์กว้างคือ ฆ่าได้ทั้งพยาธิตัวกลม ตัวแบนและพยาธิแซ่ม้า เช่น ยาเฟนเบนดาโซล หรือมีเบนดาโซลการถ่ายพยาธิให้ลูกแมวเมื่ออายุ 14 วัน, 35 วัน และ 77 วันตามลำดับเหตุที่ต้องใช้ยาถ่ายพยาธิถึง 3 ครั้ง เพราะว่าลูกแมวบางครั้งยังไม่อดนมก็มีโอกาสติดพยาธิจากนมแม่ได้อีก และในนมแม่แมวก็ต้องถ่ายพยาธิด้วยโดยให้ยา 2 ครั้ง ในช่วง10-14 วันหลังคลอด นอกจากนี้ควรนำแมวไปตรวจพยาธิทุกๆ ปีๆ ละ 1-2 ครั้ง โรคจากเชื้อรา โรคราที่สำคัญคือ สปอโรทริโคซีส หรือฟิลายสปอร์โรทริโคซีสเป็นเชื้อราที่ชอบก่อให้เกิดโรคในแมวและติดต่อสู่คนได้ง่ายโดยการสัมผัสในแมวด้วยกันอาจติดต่อได้จากการเล่นกันกับเชื้ออาจติดอยู่ที่อุ้งเท้า เชื้อราตัวนี้ทำให้เกิดแผลได้ทั่วตัวแต่ที่พบบ่อยคือ บริเวณส่วนปลายของอวัยวะส่วนปลาย เช่น หัวใต้คาง ออกเป็นแผลเล็กๆ ก่อนมีน้ำเหลวเยิ้มหรือเป็นแผลทะลุลงไป แต่ถ้ามีเชื้อแบคทีเรียเข้าร่วมด้วย อาจเป็นฝีเชื้ออักเสบลุกลามซึ่งแมวจะคันมากมันจะเกาะและกัดบริเวณแผลต่อไปจะเกิดเป็นตุ่มนูนหรือแผลหลุมลึกขึ้นจนเป็นโพรงใหญ่ในชั้นใต้กล้ามเนื้ออาจจะทะลุถึงกระดูก สุดท้ายโดรคอาจไม่ลุกลามคือ เกิดเฉพาะที่หรืออาจลุกลามไปตาม ท่อน้ำเหลืองการติดเชื้อโดยการสัมผัสจึงต้องระมัดระวังติดต่อเข้าสู่คน ส่วนการรักษาอาจใช้ยาต่อไปนี้ 1. ใช้โปรแตสเซียม หรือโซเดียมไอโอไดด์ สำหรับพวกไอโอไดด์รักษาได้ทั้งอาการที่เป็นเฉพาะที่ หรือลุกลามไปตามท่อน้ำเหลือง โดยใช้สารไอโอไดด์ 20% ในขนาด 0.1 มก./น้ำหนักสัตว์ 1 กก. โดยให้แมวกินทุกๆ24 ชั่วโมง แต่แมวบางตัวอาจแพ้ยานี้ได้ เช่นเกิดอาการอาเจียนหรือไม่กินอาหารอาจต้องลดขนาดยาลงหรือหยุดใช้ยาทันที 2.ใช้ เอ็มโฟเทอราซีน-บี ที่มา : เว็บไซต์คุณกนกพร และ เพ็ทแก๊งค์
Grace Elizabeth นางแบบวิคทอเรีย ซีเคร็ดหน้าใหม่ ที่ปังสุดๆ image

Grace Elizabeth นางแบบวิคทอเรีย ซีเคร็ดหน้าใหม่ ที่ปังสุดๆ

Lolita สาวน้อยหน้าสวย ฉายา บาร์บี้ผิวสี ที่มีคนคลั่งไคล้ติดตามกว่า 1.8 แสนคน image

Lolita สาวน้อยหน้าสวย ฉายา บาร์บี้ผิวสี ที่มีคนคลั่งไคล้ติดตามกว่า 1.8 แสนคน

อีเลฟเว่นสตรีท เปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการ เอาใจขาช้อปออนไลน์

อีเลฟเว่นสตรีท เปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการ เอาใจขาช้อปออนไลน์

ฉลองวันเกิด 35 ปีนิตยสารสุดสัปดาห์ คว้า 19 คนหล่อขอทำดีปี 10 ขึ้นปกฉบับ 16 ก.พ. 60

ฉลองวันเกิด 35 ปีนิตยสารสุดสัปดาห์ คว้า 19 คนหล่อขอทำดีปี 10 ขึ้นปกฉบับ 16 ก.พ. 60

เคล็ด(ไม่)ลับ อยากขาสวย เรียวยาว ฟังทางนี้!

เคล็ด(ไม่)ลับ อยากขาสวย เรียวยาว ฟังทางนี้!

16 ภาพ ความน่ารักของลูก ที่เล่นใหญ่จนพ่อแม่กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่

16 ภาพ ความน่ารักของลูก ที่เล่นใหญ่จนพ่อแม่กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่

ยลความแซ่บของ ลูกเกด บี มาช่า 3 สาว เมนเทอร์ The Face 3 image

ยลความแซ่บของ ลูกเกด บี มาช่า 3 สาว เมนเทอร์ The Face 3

มิ้นต์ หวาน เซ็กซี่ รับวาเลนไทน์ รับรักภูผา เต็มไปด้วยความเข้าใจ image

มิ้นต์ หวาน เซ็กซี่ รับวาเลนไทน์ รับรักภูผา เต็มไปด้วยความเข้าใจ

MiX : กุมภาพันธ์ 2560

MiX : กุมภาพันธ์ 2560

5 เหตุผลที่สาวๆ ญี่ปุ่นชอบเอารูป Starbucks ลง Instagram

5 เหตุผลที่สาวๆ ญี่ปุ่นชอบเอารูป Starbucks ลง Instagram

หล่ออะไรเบอร์นั้น! เกรท สพล คว้าสุดยอดหนุ่มโสดในฝัน ปี 2016 image

หล่ออะไรเบอร์นั้น! เกรท สพล คว้าสุดยอดหนุ่มโสดในฝัน ปี 2016

รวมดารา ก้นสวย กลมเด้ง เห็นแล้วน่าอิจฉา! image

รวมดารา ก้นสวย กลมเด้ง เห็นแล้วน่าอิจฉา!

จะใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ต้องมีสุขภาพร่างกายที่พร้อมอยู่เสมอ

จะใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ต้องมีสุขภาพร่างกายที่พร้อมอยู่เสมอ

เทรนด์ฮิตๆ ที่คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่มองยังไงก็ว่า “เชย”

เทรนด์ฮิตๆ ที่คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่มองยังไงก็ว่า “เชย”

รู้จัก เอย ธัญวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ไฮโซวัยใส หวานใจ ป้อง ณวัฒน์ image

รู้จัก เอย ธัญวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ไฮโซวัยใส หวานใจ ป้อง ณวัฒน์

ขั้นตอนทำโอรีโอ้มาร์ช เคี้ยวหนึบ หวานรับวาเลนไทน์ ทำง่ายกว่าที่คิด vdo

ขั้นตอนทำโอรีโอ้มาร์ช เคี้ยวหนึบ หวานรับวาเลนไทน์ ทำง่ายกว่าที่คิด

รู้จัก คาริสา สปริงเกตต์ เธอคนนี้กับนิยามรักไม่จำกัดเพศ image

รู้จัก คาริสา สปริงเกตต์ เธอคนนี้กับนิยามรักไม่จำกัดเพศ

เคล็ดลับเลือกซื้อรองเท้าให้ถูกวิธี สร้างสุขภาพเท้าที่ดีได้ไม่ยาก !

เคล็ดลับเลือกซื้อรองเท้าให้ถูกวิธี สร้างสุขภาพเท้าที่ดีได้ไม่ยาก !

ไขข้อสงสัย "ท้องแล้วมีเซ็กส์ได้ไหม" ? เซ็กส์ตอนท้องแบบไหนปลอดภัยต่อลูกน้อย

ไขข้อสงสัย "ท้องแล้วมีเซ็กส์ได้ไหม" ? เซ็กส์ตอนท้องแบบไหนปลอดภัยต่อลูกน้อย

เลือกเสื้อผ้าอย่างไรให้เหมาะสมกับลูกน้อยแต่ละวัย

เลือกเสื้อผ้าอย่างไรให้เหมาะสมกับลูกน้อยแต่ละวัย

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์