โรคของแมว

โรคของแมว

โรคของแมว

ให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และต้านทานโรคต่างๆ ได้ดีนั้น ผู้เลี้ยงจะต้องดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี และมีการจัดการต่างๆ ดีแล้ว การป้องกันโรคก็เป็นสิ่งที่สำคัญ การป้องกันโรคที่ได้ผลวิธีหนึ่งคือ การให้วัคซีนตามระยะเวลาที่กำหนดหรือตามช่วงอายุที่เหมาะสมเพื่อให้แมวสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ ขึ้นมาในร่างกาย เป็นการลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคและเจ็บป่วยได้โรคสำคัญในแมวที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่สำคัญ เช่น โรคไข้หัดแมว โรคพิษสุนัขบ้าและโรคระบบหายใจ เป็นโรคร้ายแรงและพบได้บ่อย นอกจากนี้โรคแมวยังเกิดจากโรคเชื้อรา พยาธิต่างๆ โปรโตซัว เห็บ หมัด และอาหารพืชสารพิษต่างๆ แมวโรคพิษสุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส สามารถเป็นได้ทุกฤดูกาลพบได้ในสัตว์เลื้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดไม่เฉพาะแต่ในสุนัขเท่านั้น ในแมวก็เป็นโรคนี้ได้เช่นกัน เป็นโรคที่แพร่ไปสู่คนได้ด้วย ระยะฝักตัวในแมวประมาณ 9-51 วัน อาการในแมวเทียบเคียงได้กับอาการในสุนัขทุกประการมักพบเห็นอาการตื่นเต้นดุร้ายชัดเจน กระบวนการของโรคโดยทั่วไปสั้นกว่าในสุนัข การฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าในแมว ลูกแมวที่ได้รับภูมิคุ้มกันโรคจากแม่ควรได้วัคซีนอีครั้งตั้งแต่อายุ 3 เดือนขึ้นไปและต้องให้วัคซีนเชื้อตายเท่านั้น ส่วนการฉีดวัคซีนครั้งต่อไปให้คือ ปฏิบัติเช่นเดียวกับสุนัข คือฉีดซ้ำทุกๆปีๆละครั้ง โรคหัดแมว มักเป็นกับแมวเล็ก แมววัยรุ่น ถ้าเป็นแล้วมักจะตาย และติดต่อกันได้รวดเร็ว แมวมีอาการซึมไม่กินอาหาร มีไข้สูงเพียงแค่ 1 วันมันจะเป็นอัมพาตขาทั้งสี่ข้างเดินไม่ได้ทั้งที่มันพยายามจะลุกขึ้นยืนและในไม่ช้ามันก็ขะตายไป รักษาไม่หายเกิดจากเชื้อไวรัส การป้องกันรักษา ต้องน้ำแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันเมื่อแมวอายุได้ 22 เดือน และให้ไปฉีดซ้ำอีกครั้งเมื่อ 6 เดือน และฉีดซ้ำทุกปี โรคหวัดในแมว เกิดเชื้อไวรัสพวก Herpes virus หรือ Picorma virus หรือ Reo virus ซึ่งกลุ่มอาการของโรคเหล่านี้รวมเรียกว่า "CAT FUL" หรือโรคหวัดในแมวนั้นเอง อาการน้ำมูกไหลจากจมูกเป็นต้น โรคกลากเกลื้อนในแมว เกิดจากเชื้อราตระกูล Microsporum หรือ Trichophyton ก็ได้ จะเห็นเป็นเส้นขนหักอยู่บนศรีษะ ที่หน้าที่เท้าจนเตียนโล่งอยู่เป็นหย่อมๆ รูปวงกลมหรือวงรีก็ได้ซึ่งจะมี่ขอบเขตให้เห็นได้ชัดเจน เป็นโรคที่ติดต่อไปสู่คนได้ ดีซ่าน ดีซ่านเป็นลักษณะที่แสดงถึงการที่มีระดับมิลิรูบิน ในกระแสเลือดเพิ่มมากกว่าปกติ มีการสะสมของรงควัตถุของน้ำดีในเนื้อเยื้อต่างๆ รวมทั้งเนื้อเยื่อชุ่มและผิวหนัง พบได้ในแมวที่มีผลจากโรคตับ อาการที่พบนอกจากอาการของโรคตับ คือ เบื่ออาหาร อาเจียน ท้องเสีย มีไข้ ซึม ขาดน้ำ น้ำหนักลด หมดความรู้สึก สาเหตุใหญ่ของการเกิดดีซ่านคือ การอักเสบของตับ และท่อน้ำดี พยาธิไส้เดือน พยาธิไส้เดือนที่พบในแมวมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Toxocara catiลักษณะคล้ายไส้เดือนตัวกลมๆ ยาวๆ ลูกแมวอาจได้รับพยาธิตัวนี้มาตั้งแต่ได้รับในช่วงกินน้ำนมแม่ วงจรชีวิตเริ่มจากการไข่แล้วฟักเป็นตัวอ่อนเจริญเต็มวัยในลำไส้จะไปแย่งอาหารทำให้แมวมีอาการผอมลง อ่อนแอโรคแทรกซ้อนได้ง่าย นอกจากนี้ตัวอ่อนของพยาธิยังเคลื่อนย้ายเข้าสู่อวัยวะส่วนอื่นๆ ได้ด้วย ลูกแมวอาจติดจากแม่แมวโดยการกินนมแม่หรือการปนเปื้อนในอาหารหรือเลียตามพื้นที่นอน และติดต่อมาสู่คนได้ด้วย การป้องกันกำจัด 1.ทำความสะอาดสถานที่เลี้ยงและอุปกรณ์ต่างๆ ระวังการปนเปื้อนเรื่องอาหารและน้ำ 2. ใช้ยากำจัดพยาธิ เช่น สารประกอบปิปเปอราซีน หรือใช้สาร ไพเรนเทลพาโมเอท หรือใช้ถ่ายพยาธิที่มีฤทธิ์กว้างคือ ฆ่าได้ทั้งพยาธิตัวกลม ตัวแบนและพยาธิแซ่ม้า เช่น ยาเฟนเบนดาโซล หรือมีเบนดาโซลการถ่ายพยาธิให้ลูกแมวเมื่ออายุ 14 วัน, 35 วัน และ 77 วันตามลำดับเหตุที่ต้องใช้ยาถ่ายพยาธิถึง 3 ครั้ง เพราะว่าลูกแมวบางครั้งยังไม่อดนมก็มีโอกาสติดพยาธิจากนมแม่ได้อีก และในนมแม่แมวก็ต้องถ่ายพยาธิด้วยโดยให้ยา 2 ครั้ง ในช่วง10-14 วันหลังคลอด นอกจากนี้ควรนำแมวไปตรวจพยาธิทุกๆ ปีๆ ละ 1-2 ครั้ง โรคจากเชื้อรา โรคราที่สำคัญคือ สปอโรทริโคซีส หรือฟิลายสปอร์โรทริโคซีสเป็นเชื้อราที่ชอบก่อให้เกิดโรคในแมวและติดต่อสู่คนได้ง่ายโดยการสัมผัสในแมวด้วยกันอาจติดต่อได้จากการเล่นกันกับเชื้ออาจติดอยู่ที่อุ้งเท้า เชื้อราตัวนี้ทำให้เกิดแผลได้ทั่วตัวแต่ที่พบบ่อยคือ บริเวณส่วนปลายของอวัยวะส่วนปลาย เช่น หัวใต้คาง ออกเป็นแผลเล็กๆ ก่อนมีน้ำเหลวเยิ้มหรือเป็นแผลทะลุลงไป แต่ถ้ามีเชื้อแบคทีเรียเข้าร่วมด้วย อาจเป็นฝีเชื้ออักเสบลุกลามซึ่งแมวจะคันมากมันจะเกาะและกัดบริเวณแผลต่อไปจะเกิดเป็นตุ่มนูนหรือแผลหลุมลึกขึ้นจนเป็นโพรงใหญ่ในชั้นใต้กล้ามเนื้ออาจจะทะลุถึงกระดูก สุดท้ายโดรคอาจไม่ลุกลามคือ เกิดเฉพาะที่หรืออาจลุกลามไปตาม ท่อน้ำเหลืองการติดเชื้อโดยการสัมผัสจึงต้องระมัดระวังติดต่อเข้าสู่คน ส่วนการรักษาอาจใช้ยาต่อไปนี้ 1. ใช้โปรแตสเซียม หรือโซเดียมไอโอไดด์ สำหรับพวกไอโอไดด์รักษาได้ทั้งอาการที่เป็นเฉพาะที่ หรือลุกลามไปตามท่อน้ำเหลือง โดยใช้สารไอโอไดด์ 20% ในขนาด 0.1 มก./น้ำหนักสัตว์ 1 กก. โดยให้แมวกินทุกๆ24 ชั่วโมง แต่แมวบางตัวอาจแพ้ยานี้ได้ เช่นเกิดอาการอาเจียนหรือไม่กินอาหารอาจต้องลดขนาดยาลงหรือหยุดใช้ยาทันที 2.ใช้ เอ็มโฟเทอราซีน-บี ที่มา : เว็บไซต์คุณกนกพร และ เพ็ทแก๊งค์

แพรวดึงสองสาว ปุ๊ อัญชลี และ อ้อม สุนิสา ขึ้นปก ฉบับวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 image

แพรวดึงสองสาว ปุ๊ อัญชลี และ อ้อม สุนิสา ขึ้นปก ฉบับวันที่ 25 กรกฎาคม 2559

พ่อแม่ทะเลาะกัน

พ่อแม่ทะเลาะกัน

ห้องส่วนตัวของลูก

ห้องส่วนตัวของลูก

กุ้ง กุสุมา สลัดลุคอินเตอร์ เป็นงามอย่างไทย ผ่านไหม เช็ค image

กุ้ง กุสุมา สลัดลุคอินเตอร์ เป็นงามอย่างไทย ผ่านไหม เช็ค

การเงินในครอบครัว...เรื่องที่ต้องสอน

การเงินในครอบครัว...เรื่องที่ต้องสอน

ท้องนี้ ต้องจ่ายเท่าไร

ท้องนี้ ต้องจ่ายเท่าไร

สาวไม่จิ้น “เสี่ยงมะเร็งปากมดลูก” แนะตรวจ HPV DNA

สาวไม่จิ้น “เสี่ยงมะเร็งปากมดลูก” แนะตรวจ HPV DNA

สะอาดคือแค่ไหน แค่ไหนคือสะอาด...คำถามถึงการดูแลจุดซ่อนเร้น

สะอาดคือแค่ไหน แค่ไหนคือสะอาด...คำถามถึงการดูแลจุดซ่อนเร้น

ใต้ความแบ๊วคือความแซ่บ! คินกิ ริวซากิ คุณแม่ท้องโตโชว์รอยสักทั้งตัว image

ใต้ความแบ๊วคือความแซ่บ! คินกิ ริวซากิ คุณแม่ท้องโตโชว์รอยสักทั้งตัว

การตรวจภายในสำคัญอย่างไร

การตรวจภายในสำคัญอย่างไร

เคล็ดลับทำงาน สำเร็จอย่างมืออาชีพ

เคล็ดลับทำงาน สำเร็จอย่างมืออาชีพ

4 สิ่งที่สาวๆ ควรคิดให้ดีก่อนลงมือทำ

4 สิ่งที่สาวๆ ควรคิดให้ดีก่อนลงมือทำ

สวยผู้หญิงอาย! หมอทอฟฟี่ นายแพทย์สุดสวย ผอ. ร.พ image

สวยผู้หญิงอาย! หมอทอฟฟี่ นายแพทย์สุดสวย ผอ. ร.พ

มาแรงแซงโค้ง! น้ำตาล ชลิตา เจ้าของมงกุฎ Miss Universe Thailand 2016

มาแรงแซงโค้ง! น้ำตาล ชลิตา เจ้าของมงกุฎ Miss Universe Thailand 2016

รักใสๆ สุดแฮปปี้ โฟกัส จีระกุล และ เจมส์ กิจเกษม คู่รักหน้าตาดี! image

รักใสๆ สุดแฮปปี้ โฟกัส จีระกุล และ เจมส์ กิจเกษม คู่รักหน้าตาดี!

ส่องความสวยรอบ Preliminary ของ 40 สาวงามเวที Miss Universe Thailand 2016 image

ส่องความสวยรอบ Preliminary ของ 40 สาวงามเวที Miss Universe Thailand 2016

เต้นเปลี่ยนชีวิต "หลอดไฟ นวินดา ปัจฉิมสวัสดิ์”

เต้นเปลี่ยนชีวิต "หลอดไฟ นวินดา ปัจฉิมสวัสดิ์”

ขอ 1 คน! แฟนหนุ่มเซอร์ไพรส์ เปิดกล่องมาเครื่องสำอางเพียบ

ขอ 1 คน! แฟนหนุ่มเซอร์ไพรส์ เปิดกล่องมาเครื่องสำอางเพียบ

จัดเต็มแฟชั่น 2 แฝด บีนา & บรู๊คลิน ฉายแววนางแบบ นายแบบแต่เด็ก image

จัดเต็มแฟชั่น 2 แฝด บีนา & บรู๊คลิน ฉายแววนางแบบ นายแบบแต่เด็ก

10 สิ่งเกี่ยวกับเมลาเนีย ทรัมป์ ที่หลายคนอาจยังไม่ทราบ

10 สิ่งเกี่ยวกับเมลาเนีย ทรัมป์ ที่หลายคนอาจยังไม่ทราบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send