เลือกโรงเรียนนานาชาติให้เหมาะกับลูกคุณ

เลือกโรงเรียนนานาชาติให้เหมาะกับลูกคุณ

เลือกโรงเรียนนานาชาติให้เหมาะกับลูกคุณ

เด็กไทยที่เรียนในโรงเรียนนานาชาติจะไม่สามารถเขียนอ่านภาษาไทยได้ เพราะโรงเรียนนานาชาติจะให้ความสำคัญกับภาษาไทยน้อย จุดอ่อนของโรงเรียนนานาชาติส่วนใหญ่ คือวัฒนธรรมและการแสดงออกที่ค่อนข้างเป็นฝรั่ง โดย ดร.ต่อยศ ปาลเดชพงศ์

ในยุคที่การสื่อสารข้ามพรหมแดนเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวัน และจะยิ่งทวีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆ คุณพ่อ คุณแม่ ในหลายครอบครัว จึงมีความคิดส่งลูกหลานเข้าศึกษาในให้ได้มากที่สุดเท่าที่สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวเอื้ออำนวย ขณะที่โรงเรียนเองก็มีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อรองรับกับความต้องการนี้ จึงทำให้ครอบครัวในประเทศไทย มีทางเลือกมากขึ้นในการส่งเสริมและสนับสนุนลูกหลาน ให้มีโอกาสได้เข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติ ตั้งแต่วัยอนุบาลโดยไม่ต้องเดินทางต่างประเทศ เพิ่มโอกาสให้ครอบครัวไทยมากขึ้น

สำหรับระบบการศึกษานานาชาติในประเทศไทยมี 3 หลักสูตรใหญ่ที่แตกต่างกัน คือ
1. หลักสูตรอังกฤษ (British National Curriculum) ที่เป็นที่นิยมมากที่สุด
2. หลักสูตรที่จัดทำโดยองค์กรเอกชน หรือ International Baccalaureate (IB)
3. หลักสูตรอเมริกัน

หลักในการเลือกโรงเรียนนานาชาติให้เด็กไทย

อนุบาลเด่นหล้าอลิสัน เทอร์เนอร์ อาจารย์ใหญ่ Denla British School
คุณอลิสัน เทอร์เนอร์ อาจารย์ใหญ่ของ Denla British School แนะนำเทคนิคในการเลือกโรงเรียนนานาชาติมาให้เหล่าคุณแม่ด้วย ดังนี้

1. มองเป้าหมายของลูกและของครอบครัวเป็นอันดับแรก
พ่อแม่ต้องถามตัวเองว่าอยากให้ลูกเป็นผู้ใหญ่แบบไหนเมื่อเรียนจบ อยากให้ลูกเรียนต่อต่างประเทศและเติบโตเป็นประชากรของโลกหรืออยากให้อยู่ในเมืองไทยเหมือนพ่อแม่ รวมทั้งคำนึงถึงประเทศที่ต้องการจะส่งลูกไปเรียนต่อ เพราะแต่ละประเทศจะมีวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน จึงควรเลือกระบบที่สามารถปูพื้นฐานให้ลูกได้
2. เลือกโรงเรียนที่ตรงกับเป้าหมายข้างต้น
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับจุดยืนของโรงเรียน และเลือกโรงเรียนที่มีแนวคิดตรงกับเป้าหมายของคุณ อย่าเลือกโรงเรียนแล้วคาดหวังว่าโรงเรียนจะเหมาะกับลูกของคุณ เพราะโรงเรียนต้องหนักแน่นในปรัชญาของตัวเองเช่นกัน
3. เข้าไปดูโรงเรียนเพื่อดูวิธีการสอน
นอกจากจะดูสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์การเรียนที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของลูกแล้ว พ่อแม่ควรเข้าไปพูดคุยกับอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียน รวมทั้งดูวิธีการสอนของครูด้วย การเรียนการสอนที่ดีจะต้องเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกัน โดยครูจะเป็นผู้ที่ปลดล็อกการเรียนรู้ และเป็นตัวอย่างในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน การมีส่วนร่วมจะทำให้นักเรียนรู้สึกสบายใจในการเรียน มีความภาคภูมิใจในตัวเอง คิดบวก ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอนุบาลเด่นหล้าดร.ต่อยศ ปาลเดชพงศ์ (นั่ง) และ ดร.เต็มยศ ปาลเดชพงศ์ (ยืน) ผู้บริหารโรงเรียนเด่นหล้า

ดร.ต่อยศ ปาลเดชพงศ์ ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า สาขาเพชรเกษม และ Denla British School (DBS) กล่าวว่า แม้ว่าการเรียนในโรงเรียนนานาชาติจะช่วยให้เด็กสามารถพูดภาษาอังกฤษได้คล่องเหมือนเจ้าของภาษา แต่ก็มีจุดอ่อนอยู่เช่นกัน โดยเฉพาะวิธีคิดและการแสดงออกที่อาจจะไม่สอดคล้องกับสังคมนอกโรงเรียน โดยเฉพาะกับครอบครัว
อนุบาลเด่นหล้า

สำหรับ  Denla British School  เป็นโรงเรียนที่สร้าง “เด็กไทยที่มีความเป็นสากล” คือมีทั้งทักษะภาษาอังกฤษ ความกล้าแสดงออก และความคิดสร้างสรรค์อย่างชาวตะวันตก แต่ยังคงมีรากฐานของวัฒนธรรมไทย

หลักสูตรของ Denla British School ที่นำมาใช้สอนนักเรียน เรียกว่า “Enhanced English National Curriculum” ซึ่งเป็นหนึ่งใน 4 แกนหลักของโรงเรียน ได้แก่

1. Enhanced English National Curriculum: การเสริมกิจกรรมอย่างรอบด้านผ่านชั่วโมงกิจกรรมหลังเลิกเรียนตามแบบโรงเรียนเอกชนในอังกฤษ ทั้งการเล่นกีฬาเป็นทีม การเล่นดนตรีเป็นวง การแสดงละครเวที
2. วิชาการ: การเพิ่มชั่วโมงการเรียนรู้ทางวิชาการให้สมดุลกับกิจกรรม ให้เด็กได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เพราะมีเวลาเรียนและเวลาทำกิจกรรมมากขึ้น
3. ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ: การสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการ ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ ความกล้าหาญในการตัดสินใจและลงมือทำ การค้นพบตัวเอง และความรักในงานที่ทำ ผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ต่างๆ
4. ภาษาและวัฒนธรรมไทย: การสอนทักษะภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย เน้นการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันให้อ่านออกเขียนได้ รวมทั้งส่งเสริมเรื่องวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง โดยเฉพาะรากฐานของวัฒนธรรมไทยที่น่าชื่นชม เช่น ความมีน้ำใจ ความอ่อนน้อมถ่อมตน สัมมาคารวะการเคารพผู้ใหญ่ และพระพุทธศาสนา

อนุบาลเด่นหล้า

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีหลักสูตรและเทคนิคที่น่าสนใจมากมาย แต่สิ่งที่จะลืมไม่ได้ก็คือ “ตัวตน” ของลูกคุณ เพราะฉะนั้น ควรพิจารณาลักษณะนิสัยและความชอบของลูก ควบคู่ไปกับการตัดสินใจเลือกโรงเรียนด้วย เพราะเด็กๆ จะเรียนรู้ได้ดีในบรรยากาศที่มีความสุข ไม่กดดันหรือเครียดจนเกินไป Sanook! Women ก็ขอเอาใจช่วยทั้งคุณแม่และคุณลูกทุกคนนะคะ

น้องเมตตา น้องอนีคา ลูกสาวอุ้ม สิริยากร ยิ่งโตยิ่งสวย image

น้องเมตตา น้องอนีคา ลูกสาวอุ้ม สิริยากร ยิ่งโตยิ่งสวย

ถอดความคิด ความสำเร็จของ “โปรเม” มือ 1 ของโลก

ถอดความคิด ความสำเร็จของ “โปรเม” มือ 1 ของโลก

ขอต้อนรับสู่ชีวิต มนุษย์แม่ลูกอ่อน สิ่งที่ทำให้ผู้หญิงเปลี่ยนแปลงได้ครั้งใหญ่ในชีวิต

ขอต้อนรับสู่ชีวิต มนุษย์แม่ลูกอ่อน สิ่งที่ทำให้ผู้หญิงเปลี่ยนแปลงได้ครั้งใหญ่ในชีวิต

เช็คด่วน! ง่วงนอนตลอดเวลา เพราะทำ 6 สิ่งนี้ ก่อนนอนหรือเปล่า?

เช็คด่วน! ง่วงนอนตลอดเวลา เพราะทำ 6 สิ่งนี้ ก่อนนอนหรือเปล่า?

10 อันดับ นางแบบสวยฮอต มีผู้ติดตามใน IG สูงสุดในโลก image

10 อันดับ นางแบบสวยฮอต มีผู้ติดตามใน IG สูงสุดในโลก

10 สิ่ง ที่ผู้หญิงอย่างเราๆ ควรทำก่อนอายุ 30 

10 สิ่ง ที่ผู้หญิงอย่างเราๆ ควรทำก่อนอายุ 30 

ส่องชุดแต่งงาน 26 ล้านบาท ของ “วิคตอเรีย สวารอฟสกี” ทายาท “สวารอฟสกี” image

ส่องชุดแต่งงาน 26 ล้านบาท ของ “วิคตอเรีย สวารอฟสกี” ทายาท “สวารอฟสกี”

ปฏิวัติวงการเวดดิ้ง กับชุดเจ้าสาวสไตล์ย้อนยุคแต่ทันสมัย!?

ปฏิวัติวงการเวดดิ้ง กับชุดเจ้าสาวสไตล์ย้อนยุคแต่ทันสมัย!?

เทคนิคเปิดกระป๋อง สำหรับสาวเล็บยาว vdo

เทคนิคเปิดกระป๋อง สำหรับสาวเล็บยาว

สาวๆ ไม่ควรพลาด! สูตรปลาทับทิมนึ่งซีอิ๊ว แคลอรี่น้อย ไม่กลัวอ้วน vdo

สาวๆ ไม่ควรพลาด! สูตรปลาทับทิมนึ่งซีอิ๊ว แคลอรี่น้อย ไม่กลัวอ้วน

แพรว - มารีญ่า - เฟิร์น 3 ตัวเต็ง คว้ามงกุฎ "มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์  2017"

แพรว - มารีญ่า - เฟิร์น 3 ตัวเต็ง คว้ามงกุฎ "มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2017"

แอร์โฮสเตสนกแอร์ แดนซ์ cover ต้อนรับยานแม่ บริทนีย์ สเปียส์ สะบัดแรงเวอร์! vdo

แอร์โฮสเตสนกแอร์ แดนซ์ cover ต้อนรับยานแม่ บริทนีย์ สเปียส์ สะบัดแรงเวอร์!

#วันผู้ลี้ภัยโลก นี่คือความรักไร้พรมแดนในแบบของ ปู ไปรยา และ คิด เบญจรงคกุล

#วันผู้ลี้ภัยโลก นี่คือความรักไร้พรมแดนในแบบของ ปู ไปรยา และ คิด เบญจรงคกุล

เวทีนี้มีแต่ความปัง! เปิดตัวอลังการ 77 นางงาม Miss Grand Thailand 2017 image

เวทีนี้มีแต่ความปัง! เปิดตัวอลังการ 77 นางงาม Miss Grand Thailand 2017

คุณแพ้ผ้าอนามัยเลเวลไหน? เตือนมนุษย์เมนส์ ต้องเปลี่ยนก่อนน้องจะพัง!

คุณแพ้ผ้าอนามัยเลเวลไหน? เตือนมนุษย์เมนส์ ต้องเปลี่ยนก่อนน้องจะพัง!

รวมโมเมนท์สุดหวาน "นาว-นิว" คู่รักพระนาง อินเลิฟสุดๆ

รวมโมเมนท์สุดหวาน "นาว-นิว" คู่รักพระนาง อินเลิฟสุดๆ

"โนเบล-นิวตัน" ลูกพ่อบอล วิทวัส แม่แนนนี่ กำลังน่ารัก น่าหลง image

"โนเบล-นิวตัน" ลูกพ่อบอล วิทวัส แม่แนนนี่ กำลังน่ารัก น่าหลง

Life Is Elsewhere สิทธิคนพิการอยู่หนใด

Life Is Elsewhere สิทธิคนพิการอยู่หนใด

มิติใหม่ เซอร์เบียกำลังมีนายกฯ หญิงรักหญิง คนแรกของประเทศ

มิติใหม่ เซอร์เบียกำลังมีนายกฯ หญิงรักหญิง คนแรกของประเทศ

7 อาการหมดรักของสามี

7 อาการหมดรักของสามี

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์