ฉลองครบรอบ 30 ปี ยูนิชาร์ม ลุ้นรับทองคำหนัก 30 บาท และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท

ฉลองครบรอบ 30 ปี ยูนิชาร์ม ลุ้นรับทองคำหนัก 30 บาท และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท

ฉลองครบรอบ 30 ปี ยูนิชาร์ม ลุ้นรับทองคำหนัก 30 บาท และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท

S! Women

สนับสนุนเนื้อหา

     บริษัท ยูนิชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย ผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปมามี่โพโค (MamyPoko) และผ้าอนามัยโซฟี (Sofy) จัดแคมเปญฉลองครบรอบ 30 ปี ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ลุ้นรับทองคำหนัก 30 บาท และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท เพียงซื้อสินค้ามามี่โพโค หรือโซฟี ครบ 330 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ และส่ง SMS เลขที่ท้ายใบเสร็จ 8 หลักสุดท้าย หรือเลขที่คูปองที่ได้รับจากจุดขาย มาที่หมายเลข 4642333 (ครั้งละ 3 บาท)
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฏาคม 2560

รายละเอียดของรางวัล
รางวัลที่ 1 ทองคำหนัก 30 บาท จำนวน 2 รางวัล
รางวัลที่ 2 ทองคำหนัก 5 บาท จำนวน 5 รางวัล
รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 40 รางวัล
รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 60 รางวัล
รางวัลที่ 5 สร้อยคอทองคำหนัก 25 สตางค์ จำนวน 193 รางวัล

วิธีการส่ง SMS เลขที่ใบเสร็จของแต่ละร้านค้า
*โปรดเก็บใบเสร็จหรือคูปอง และ SMS ยืนยันตอบกลับไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล
1. ร้านค้าทั่วไป
รับคูปองจากร้านค้า พิมพ์ TT หรือ พิมพ์ TD (ดูรายละเอียดที่คูปอง) ตามด้วยเลขรหัสคูปอง 8 หลัก แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
2. เทสโก้ โลตัส
พิมพ์ TL ตามด้วยเลขในรหัสคูปอง 8 หลัก แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
3. บิ๊กซี
พิมพ์ BC ตามด้วยเลขท้ายใบเสร็จ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
4. แมคโคร (ซื้อสินค้าครบ 659 บาทขึ้นไป)
รับคูปองรหัส พิมพ์ MK ตามด้วยเลขในรหัสคูปอง 8 หลัก แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
5. ท๊อปส์
พิมพ์ TP ตามด้วยเลขท้ายใบเสร็จ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
6. เดอะมอลล์
พิมพ์ TM ตามด้วยเลขท้ายใบเสร็จ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
7. Lazada
พิมพ์ LZ ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
8. Orami
พิมพ์ RM ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
9. CJ
พิมพ์ CJ ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
10. Villa
พิมพ์ VL ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
11. Foodland
พิมพ์ FL ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
12. ตั้งฮั่วเสง
พิมพ์ ตัวอักษร TH ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
13. Home Pro
พิมพ์ HP ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
14. 11 Street
พิมพ์ ES ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
15. Central
พิมพ์ CT ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
16. Robinson
พิมพ์ RS ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
17. MaxValu
พิมพ์ MV ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
18. Watson
พิมพ์ WS ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
19. Boots
พิมพ์ BT ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
20. Tokyu
พิมพ์ TK ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
21. Isetan
พิมพ์ ST ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
22. ร้านมงกุฏ
พิมพ์ MT ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
23. Toys R Us
พิมพ์ TR ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
24. FN Outlets
พิมพ์ FN ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333

รายละเอียดการรับรางวัล สถานที่จับฉลาก
- ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2560
- จับรางวัลวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ บริษัท ยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 105 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
- ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ยูนิชาร์ม จำกัด http://www.unicharm.co.th
- ผู้โชคดีนำหลักฐาน บัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด และต้องเก็บคูปองรหัส SMS ลุ้นโชคทอง พร้อมแสดง SMS ยืนยันผลเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
- บริษัทฯจะแจ้งชื่อผู้โชคดีให้ทราบทางจดหมาย โดยผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัล ต้องติดต่อเพื่อขอรับรางวัลภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ โดยติดต่อรับของรางวัลที่เบอร์ โทรศัพท์ 02-861-9715 หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ โดยบริษัทฯขอมอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีในลำดับถัดไปแทน
- ผู้โชคดีที่ได้รางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพภากรที่ ท.ป. 4/2528
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการร่วมรายการและ/หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนมือ หรือโอนให้ผู้อื่นได้
- ผู้โชคดีต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือเสียงของผู้โชคดีโดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทสามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน
- พนักงานและครอบครัว บริษัท ยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด ร้านค้าทั่วไปและห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
- คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
- สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 02-861-9715

 


[Advertorial]

น้องเมตตา น้องอนีคา ลูกสาวอุ้ม สิริยากร ยิ่งโตยิ่งสวย image

น้องเมตตา น้องอนีคา ลูกสาวอุ้ม สิริยากร ยิ่งโตยิ่งสวย

ถอดความคิด ความสำเร็จของ “โปรเม” มือ 1 ของโลก

ถอดความคิด ความสำเร็จของ “โปรเม” มือ 1 ของโลก

ขอต้อนรับสู่ชีวิต มนุษย์แม่ลูกอ่อน สิ่งที่ทำให้ผู้หญิงเปลี่ยนแปลงได้ครั้งใหญ่ในชีวิต

ขอต้อนรับสู่ชีวิต มนุษย์แม่ลูกอ่อน สิ่งที่ทำให้ผู้หญิงเปลี่ยนแปลงได้ครั้งใหญ่ในชีวิต

เช็คด่วน! ง่วงนอนตลอดเวลา เพราะทำ 6 สิ่งนี้ ก่อนนอนหรือเปล่า?

เช็คด่วน! ง่วงนอนตลอดเวลา เพราะทำ 6 สิ่งนี้ ก่อนนอนหรือเปล่า?

10 อันดับ นางแบบสวยฮอต มีผู้ติดตามใน IG สูงสุดในโลก image

10 อันดับ นางแบบสวยฮอต มีผู้ติดตามใน IG สูงสุดในโลก

10 สิ่ง ที่ผู้หญิงอย่างเราๆ ควรทำก่อนอายุ 30 

10 สิ่ง ที่ผู้หญิงอย่างเราๆ ควรทำก่อนอายุ 30 

ส่องชุดแต่งงาน 26 ล้านบาท ของ “วิคตอเรีย สวารอฟสกี” ทายาท “สวารอฟสกี” image

ส่องชุดแต่งงาน 26 ล้านบาท ของ “วิคตอเรีย สวารอฟสกี” ทายาท “สวารอฟสกี”

ปฏิวัติวงการเวดดิ้ง กับชุดเจ้าสาวสไตล์ย้อนยุคแต่ทันสมัย!?

ปฏิวัติวงการเวดดิ้ง กับชุดเจ้าสาวสไตล์ย้อนยุคแต่ทันสมัย!?

เทคนิคเปิดกระป๋อง สำหรับสาวเล็บยาว vdo

เทคนิคเปิดกระป๋อง สำหรับสาวเล็บยาว

สาวๆ ไม่ควรพลาด! สูตรปลาทับทิมนึ่งซีอิ๊ว แคลอรี่น้อย ไม่กลัวอ้วน vdo

สาวๆ ไม่ควรพลาด! สูตรปลาทับทิมนึ่งซีอิ๊ว แคลอรี่น้อย ไม่กลัวอ้วน

แพรว - มารีญ่า - เฟิร์น 3 ตัวเต็ง คว้ามงกุฎ "มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์  2017"

แพรว - มารีญ่า - เฟิร์น 3 ตัวเต็ง คว้ามงกุฎ "มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2017"

แอร์โฮสเตสนกแอร์ แดนซ์ cover ต้อนรับยานแม่ บริทนีย์ สเปียส์ สะบัดแรงเวอร์! vdo

แอร์โฮสเตสนกแอร์ แดนซ์ cover ต้อนรับยานแม่ บริทนีย์ สเปียส์ สะบัดแรงเวอร์!

#วันผู้ลี้ภัยโลก นี่คือความรักไร้พรมแดนในแบบของ ปู ไปรยา และ คิด เบญจรงคกุล

#วันผู้ลี้ภัยโลก นี่คือความรักไร้พรมแดนในแบบของ ปู ไปรยา และ คิด เบญจรงคกุล

เวทีนี้มีแต่ความปัง! เปิดตัวอลังการ 77 นางงาม Miss Grand Thailand 2017 image

เวทีนี้มีแต่ความปัง! เปิดตัวอลังการ 77 นางงาม Miss Grand Thailand 2017

คุณแพ้ผ้าอนามัยเลเวลไหน? เตือนมนุษย์เมนส์ ต้องเปลี่ยนก่อนน้องจะพัง!

คุณแพ้ผ้าอนามัยเลเวลไหน? เตือนมนุษย์เมนส์ ต้องเปลี่ยนก่อนน้องจะพัง!

รวมโมเมนท์สุดหวาน "นาว-นิว" คู่รักพระนาง อินเลิฟสุดๆ

รวมโมเมนท์สุดหวาน "นาว-นิว" คู่รักพระนาง อินเลิฟสุดๆ

"โนเบล-นิวตัน" ลูกพ่อบอล วิทวัส แม่แนนนี่ กำลังน่ารัก น่าหลง image

"โนเบล-นิวตัน" ลูกพ่อบอล วิทวัส แม่แนนนี่ กำลังน่ารัก น่าหลง

Life Is Elsewhere สิทธิคนพิการอยู่หนใด

Life Is Elsewhere สิทธิคนพิการอยู่หนใด

มิติใหม่ เซอร์เบียกำลังมีนายกฯ หญิงรักหญิง คนแรกของประเทศ

มิติใหม่ เซอร์เบียกำลังมีนายกฯ หญิงรักหญิง คนแรกของประเทศ

7 อาการหมดรักของสามี

7 อาการหมดรักของสามี

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์