ฉลองครบรอบ 30 ปี ยูนิชาร์ม ลุ้นรับทองคำหนัก 30 บาท และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท

ฉลองครบรอบ 30 ปี ยูนิชาร์ม ลุ้นรับทองคำหนัก 30 บาท และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท

ฉลองครบรอบ 30 ปี ยูนิชาร์ม ลุ้นรับทองคำหนัก 30 บาท และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท

     บริษัท ยูนิชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย ผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปมามี่โพโค (MamyPoko) และผ้าอนามัยโซฟี (Sofy) จัดแคมเปญฉลองครบรอบ 30 ปี ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ลุ้นรับทองคำหนัก 30 บาท และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท เพียงซื้อสินค้ามามี่โพโค หรือโซฟี ครบ 330 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ และส่ง SMS เลขที่ท้ายใบเสร็จ 8 หลักสุดท้าย หรือเลขที่คูปองที่ได้รับจากจุดขาย มาที่หมายเลข 4642333 (ครั้งละ 3 บาท)
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฏาคม 2560

รายละเอียดของรางวัล
รางวัลที่ 1 ทองคำหนัก 30 บาท จำนวน 2 รางวัล
รางวัลที่ 2 ทองคำหนัก 5 บาท จำนวน 5 รางวัล
รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 40 รางวัล
รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 60 รางวัล
รางวัลที่ 5 สร้อยคอทองคำหนัก 25 สตางค์ จำนวน 193 รางวัล

วิธีการส่ง SMS เลขที่ใบเสร็จของแต่ละร้านค้า
*โปรดเก็บใบเสร็จหรือคูปอง และ SMS ยืนยันตอบกลับไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล
1. ร้านค้าทั่วไป
รับคูปองจากร้านค้า พิมพ์ TT หรือ พิมพ์ TD (ดูรายละเอียดที่คูปอง) ตามด้วยเลขรหัสคูปอง 8 หลัก แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
2. เทสโก้ โลตัส
พิมพ์ TL ตามด้วยเลขในรหัสคูปอง 8 หลัก แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
3. บิ๊กซี
พิมพ์ BC ตามด้วยเลขท้ายใบเสร็จ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
4. แมคโคร (ซื้อสินค้าครบ 659 บาทขึ้นไป)
รับคูปองรหัส พิมพ์ MK ตามด้วยเลขในรหัสคูปอง 8 หลัก แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
5. ท๊อปส์
พิมพ์ TP ตามด้วยเลขท้ายใบเสร็จ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
6. เดอะมอลล์
พิมพ์ TM ตามด้วยเลขท้ายใบเสร็จ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
7. Lazada
พิมพ์ LZ ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
8. Orami
พิมพ์ RM ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
9. CJ
พิมพ์ CJ ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
10. Villa
พิมพ์ VL ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
11. Foodland
พิมพ์ FL ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
12. ตั้งฮั่วเสง
พิมพ์ ตัวอักษร TH ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
13. Home Pro
พิมพ์ HP ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
14. 11 Street
พิมพ์ ES ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
15. Central
พิมพ์ CT ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
16. Robinson
พิมพ์ RS ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
17. MaxValu
พิมพ์ MV ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
18. Watson
พิมพ์ WS ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
19. Boots
พิมพ์ BT ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
20. Tokyu
พิมพ์ TK ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
21. Isetan
พิมพ์ ST ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
22. ร้านมงกุฏ
พิมพ์ MT ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
23. Toys R Us
พิมพ์ TR ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
24. FN Outlets
พิมพ์ FN ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333

รายละเอียดการรับรางวัล สถานที่จับฉลาก
- ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2560
- จับรางวัลวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ บริษัท ยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 105 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
- ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ยูนิชาร์ม จำกัด http://www.unicharm.co.th
- ผู้โชคดีนำหลักฐาน บัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด และต้องเก็บคูปองรหัส SMS ลุ้นโชคทอง พร้อมแสดง SMS ยืนยันผลเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
- บริษัทฯจะแจ้งชื่อผู้โชคดีให้ทราบทางจดหมาย โดยผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัล ต้องติดต่อเพื่อขอรับรางวัลภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ โดยติดต่อรับของรางวัลที่เบอร์ โทรศัพท์ 02-861-9715 หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ โดยบริษัทฯขอมอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีในลำดับถัดไปแทน
- ผู้โชคดีที่ได้รางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพภากรที่ ท.ป. 4/2528
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการร่วมรายการและ/หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนมือ หรือโอนให้ผู้อื่นได้
- ผู้โชคดีต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือเสียงของผู้โชคดีโดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทสามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน
- พนักงานและครอบครัว บริษัท ยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด ร้านค้าทั่วไปและห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
- คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
- สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 02-861-9715

 


[Advertorial]

3 ดาราสาวไซส์มินิ ของวงการบันเทิงไทย

3 ดาราสาวไซส์มินิ ของวงการบันเทิงไทย

เจอตัวฝาแฝด Selena Gomez ดูให้ดีคนไหนตัวจริง image

เจอตัวฝาแฝด Selena Gomez ดูให้ดีคนไหนตัวจริง

ผอมชัวร์ไม่กลัวอ้วน! กับ "7 แอปบนมือถือ" ตัวช่วยลดความอ้วนสำหรับสาวๆ เจ้าเนื้อ

ผอมชัวร์ไม่กลัวอ้วน! กับ "7 แอปบนมือถือ" ตัวช่วยลดความอ้วนสำหรับสาวๆ เจ้าเนื้อ

"กีกี้จูโน่ นางฟ้าบ้านนา" ดังไกล ได้ลงนิตยสารแฟชั่นของฝรั่งเศส

"กีกี้จูโน่ นางฟ้าบ้านนา" ดังไกล ได้ลงนิตยสารแฟชั่นของฝรั่งเศส

สำเนาถูกต้อง! 8 ลูกดาราสุดน่ารัก น่าเอ็นดู ถอดแบบพ่อเป๊ะ

สำเนาถูกต้อง! 8 ลูกดาราสุดน่ารัก น่าเอ็นดู ถอดแบบพ่อเป๊ะ

เลี้ยงลูกให้ “สุข” แบบ “โบ ชญาดา” image

เลี้ยงลูกให้ “สุข” แบบ “โบ ชญาดา”

10 บั้นท้ายสวยเด้ง พร้อมเทคนิคปั้นก้นกระชับต้นขา จาก เบเบ้ ธันย์ชนก image

10 บั้นท้ายสวยเด้ง พร้อมเทคนิคปั้นก้นกระชับต้นขา จาก เบเบ้ ธันย์ชนก

ลุคสำหรับคุณแม่และลูกสาวในมาดคู่หูดูโอ้สุดคิวท์

ลุคสำหรับคุณแม่และลูกสาวในมาดคู่หูดูโอ้สุดคิวท์

สูตรหลนกุ้งโบราณ ใครว่ายาก vdo

สูตรหลนกุ้งโบราณ ใครว่ายาก

6 วิธีการออกกำลังกายยังไงให้สนุก และมีหุ่นสวยสุขภาพดี

6 วิธีการออกกำลังกายยังไงให้สนุก และมีหุ่นสวยสุขภาพดี

6 วิธีคิด “ดึงสติ” เมื่อทะเลาะกัน ก่อนความรักจะพังไม่เป็นท่า

6 วิธีคิด “ดึงสติ” เมื่อทะเลาะกัน ก่อนความรักจะพังไม่เป็นท่า

3 จุดบนใบหน้าที่บ่งบอกว่าคุณคือผู้หญิงสวย จาก ปู ไปรยา image

3 จุดบนใบหน้าที่บ่งบอกว่าคุณคือผู้หญิงสวย จาก ปู ไปรยา

บล็อคเกอร์ดัง "จ๋า วิลาสินี" คว้ามิสซิสโฟโต้จีนิค Mrs.nobel queenฯ

บล็อคเกอร์ดัง "จ๋า วิลาสินี" คว้ามิสซิสโฟโต้จีนิค Mrs.nobel queenฯ

แม่สวยนำ ลูกสวยตาม! ยลโฉมคุณแม่ยังสาว กับลูกสาวคนสวย image

แม่สวยนำ ลูกสวยตาม! ยลโฉมคุณแม่ยังสาว กับลูกสาวคนสวย

10 รองเท้าแบรนด์ดัง มาแรงแห่งปี 2017 ที่ใครก็อยากเป็นเจ้าของ

10 รองเท้าแบรนด์ดัง มาแรงแห่งปี 2017 ที่ใครก็อยากเป็นเจ้าของ

รู้หรือไม่ มีเซ็กซ์ “ตอนเช้า” ดีทั้งต่อใจและกาย

รู้หรือไม่ มีเซ็กซ์ “ตอนเช้า” ดีทั้งต่อใจและกาย

แม่ก็คือแม่! ส่องความเปรี้ยวแซ่บคุณแม่ของ อุ้ม นิวเคลียร์

แม่ก็คือแม่! ส่องความเปรี้ยวแซ่บคุณแม่ของ อุ้ม นิวเคลียร์

เพลง ชนม์ทิดา ยกให้ ตู่ นันทิดาเป็น “คุณแม่ All in One” image

เพลง ชนม์ทิดา ยกให้ ตู่ นันทิดาเป็น “คุณแม่ All in One”

“อย่านอนดึก” คำเตือนจากแม่ถึงลูกสาวคนสวยที่ชื่อ ปันปัน

“อย่านอนดึก” คำเตือนจากแม่ถึงลูกสาวคนสวยที่ชื่อ ปันปัน

วิธีคุมกำเนิดฉุกเฉินแบบต่างๆ ที่ผู้หญิงควรรู้ เพื่อป้องกันเซ็กส์ไม่พร้อม

วิธีคุมกำเนิดฉุกเฉินแบบต่างๆ ที่ผู้หญิงควรรู้ เพื่อป้องกันเซ็กส์ไม่พร้อม

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์