เนื้อหาทั้งหมด

แฟชั่น

Tube Gallery

Tube Gallery

ได้แรงบันดาลใจจากสีสันแห่งฤดูร้อน ก่อให้เกิดผลงานที่เป็นโครงสร้าง free-form ที่ยังคงยืนยันรูปร่างโค้งเว้าของผู้หญิงและดูมีชีวิตชีวา