เนื้อหาทั้งหมด

ผู้หญิงอยากรู้

เมื่อลูกเป็นออทิสติก

เมื่อลูกเป็นออทิสติก

หนังสือของเธอทำให้ได้เห็นถึงความพยายามของความรักอันยิ่งใหญ่ของแม่คนหนึ่ง ที่ได้ทำทุกวิถีทางเพื่อลูกเท่าที่แม่คนหนึ่งจะทำได้

จับตา  17  พฤติกรรม  บ่งชี้ลูกเป็น...ออทิสติก

จับตา 17 พฤติกรรม บ่งชี้ลูกเป็น...ออทิสติก

เด็กที่เป็นโรคนี้จะเป็นตั้งแต่แรกเกิด แต่อาการจะแสดงออกมาให้เห็นเมื่อเด็กมีอายุ 3 เดือน 5 เดือน หรือมากกว่านั้น

การมี sex แบบมีคุณภาพดีควรเป็นอย่างไร

การมี sex แบบมีคุณภาพดีควรเป็นอย่างไร

สิ่งสำคัญคือการฝึกใช้สมองส่วนควบคุมเวลาที่ต้องการมีกิจกรรมทางเพศ มากกว่าที่จะให้สมองส่วนกระตุ้นอารมณ์มีอิทธิพลเหนือกว่า

กลยุทธ์ป้องกันเด็กติดขวดนม

กลยุทธ์ป้องกันเด็กติดขวดนม

ต้องจัดการเรื่องการกินการนอนตั้งแต่ยังเล็กซึ่งจะสามารถช่วยได้โดยอย่าแปลเสียงร้องลูกว่าเป็นการหิวทุกครั้ง