แท็ก

ถนนอันตราย

ถนนสามเสน เส้นทางแห่งภัยอันตราย

ถนนสามเสน เส้นทางแห่งภัยอันตราย

ถนนสามเสน เส้นเลียบทางรถไฟ เป็นถนนที่หลายๆคนรู้ว่ามีแก๊งมอเตอร์ไซค์นับร้อยๆคันจอดอยู่ตามท้องถนน โดยเด็กกลุ่มนี้จะมารวมตัวเพื่อมั่วสุมและแข่งรถกัน