แท็ก

พัฒนาการลูกน้อย

ตรวจสุขภาพลูกคนใหม่ สมบูรณ์จริงหรือไม่นะ

ตรวจสุขภาพลูกคนใหม่ สมบูรณ์จริงหรือไม่นะ

ร้อยทั้งร้อยของคนเป็นพ่อเป็นแม่ เมื่อลูกน้อยลืมตาดูโลกออกมาจากท้องมารดา สิ่งแรกที่ต้องสำรวจคือร่างกายของลูก