แท็ก

สุขภาพ

ถุงยางอนามัยกับยาคุมฉุกเฉิน: อย่างไหนดีกว่ากัน?

ถุงยางอนามัยกับยาคุมฉุกเฉิน: อย่างไหนดีกว่ากัน?

ถุงยางเป็นทางเลือกที่ช่วยป้องกันทั้งการตั้งครรภ์และการติดโรคติด ต่อทางเพศสัมพันธ์ไปพร้อมๆกัน ในขณะที่ยาคุมฉุกเฉินเพียงแค่ช่วยลดโอกาสในการตั้งครรภ์เฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้น

ถ้ากินยาคุมฉุกเฉินแล้วแต่ยัง ตั้งครรภ์ เด็กในครรภ์จะพิการ หรือไม่?

ถ้ากินยาคุมฉุกเฉินแล้วแต่ยัง ตั้งครรภ์ เด็กในครรภ์จะพิการ หรือไม่?

การกินยาคุมฉุกเฉินในกรณีฉุกเฉินจริงๆ (ซึ่งไม่น่าจะเป็นกรณีที่เกิด ขึ้นบ่อยๆในชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งๆ) ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้ทารกมีความ พิการแต่กำเนิด

การกินยาคุมฉุกเฉินสามารถทำให้เกิด การแท้งได้หรือไม่?

การกินยาคุมฉุกเฉินสามารถทำให้เกิด การแท้งได้หรือไม่?

ในทางการแพทย์ถือว่าการตั้งครรภ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อไข่ที่ได้รับการผสมมีการฝังตัวที่มดลูกอย่างสมบูรณ์แล้ว ซึ่งกระบวนการฝังตัวนี้จะเริ่มต้นหลังจากเกิดการผสมระหว่างไข่กับ อสุจิ

ยาคุมฉุกเฉิน : ปลอดภัยหรือเป็นอันตราย?

ยาคุมฉุกเฉิน : ปลอดภัยหรือเป็นอันตราย?

สถาบันสูตินรีแพทย์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (American College of Obstetrics and Gynecology-ACOG) ได้ทำการศึกษาวิจัยผลกระ ทบข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยาคุมฉุกเฉิน พบว่า

ประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์

ประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์

การกินยาคุมฉุกเฉินจะต้องกินหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีป้องกันการตั้งครรภ์ นั่นคือมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ใช้วิธีคุมกำเนิดใดๆเลย หรือใช้แล้วแต่ไม่ได้ผล หรือไม่แน่ใจ

ยาคุมฉุกเฉินป้องกันการตั้งครรภ์ได้อย่างไร?

ยาคุมฉุกเฉินป้องกันการตั้งครรภ์ได้อย่างไร?

การออกฤทธิ์ของยาเม็ดคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินนั้นมีลักษณะเดียวกัน กับยาเม็ดคุมกำเนิดแบบธรรมดา จากการศึกษาเชิงสถิติพบว่ายาคุมฉุกเฉินมีการทำงานหลายอย่างพร้อมๆกัน

ยาคุมธรรมดาก็สามารถใช้เป็น ยาคุมฉุกเฉินได้

ยาคุมธรรมดาก็สามารถใช้เป็น ยาคุมฉุกเฉินได้

ยาคุมแบบธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นแบบแผง 21 เม็ดหรือ 28 เม็ด ที่มีชนิดและปริมาณของฮอร์โมนตรงตามสูตรของยาคุมฉุกเฉิน สามารถนำมาใช้กินเป็นยาคุมในเวลาฉุกเฉินได้

วิธีการกินยา?

วิธีการกินยา?

ตามข้อมูลทางวิชาการ การกินยาคุมฉุกเฉินทั้งแบบที่มีฮอร์โมนผสม และแบบที่มีฮอร์โมนเดี่ยวมีวิธีการกินเหมือนกันคือ ต้องกิน 2 ครั้ง

ใครควรกินยาคุมฉุกเฉิน?

ใครควรกินยาคุมฉุกเฉิน?

ยาคุมฉุกเฉินไม่ใช่ยาคุมธรรมดาซึ่งที่ต้องกินเป็นประจำทุกวัน หากแต่ยาคุมฉุกเฉินมีปริมาณฮอร์โมนสูงกว่า เพราะผลิตขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาให้แก่ผู้หญิงที่ไม่ต้องการตั้งครรภ์

วิธีคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน สามารถลดจำนวนการทำแท้งได้ จริงหรือ?

วิธีคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน สามารถลดจำนวนการทำแท้งได้ จริงหรือ?

วิธีคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินจะลดจำนวนการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ลง นั่นคือช่วยลดความจำเป็นของการทำแท้งลงด้วยเช่นกัน

มีผู้หญิงจำนวนมากเท่าไรที่ใช้ยาคุมฉุกเฉิน?

มีผู้หญิงจำนวนมากเท่าไรที่ใช้ยาคุมฉุกเฉิน?

พบว่าอัตราการใช้ยาคุมฉุกเฉินมีสูงมากในประเทศที่มีการจำหน่าย ยาในรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้ มีปริมาณฮอร์โมนต่อเม็ดที่สะดวกต่อการกิน และมีใบกำกับยาที่ถูกต้องชัดเจน