แท็ก

แม่และเด็ก

เมื่อลูกเป็นโรคภูมิแพ้ / หอบ

เมื่อลูกเป็นโรคภูมิแพ้ / หอบ

โรคภูมิแพ้เป็นโรคที่เกิดขึ้นจากการที่ร่างกายได้รับสารบางอย่างและร่างกายผู้นั้นตอบสนองผิดไปจากคนทั่วไป

สธ.สั่งปิดโรงเรียนอนุบาล พบเชื้อ"โรคมือ เท้า ปาก"

สธ.สั่งปิดโรงเรียนอนุบาล พบเชื้อ"โรคมือ เท้า ปาก"

มักพบในเด็กเล็ก- 5 ปี เกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อทางปาก อาหารและน้ำดื่ม ไอจามรดกันก็ติดได้

เริ่มเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างไรให้สำเร็จ

เริ่มเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างไรให้สำเร็จ

มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกรักของคุณ "น้ำนมแม่" อาหารที่ให้คุณประโยชน์อนันต์กับชีวิตลูกน้อย